29/11/2018

“… an ideal which I hope to live for...”

Blog100 / By ZAM Reporter

Weinig mensen zijn zo veelvuldigd vereeuwigd in muurschilderingen, op t-shirts, in kunstwerken, gedenkstenen, standbeelden, songs en boeken als Nelson Mandela.
Deze graffiti herinnert aan zijn slotwoorden in het Rivonia-proces waarin hij tot levenslang werd veroordeeld.

“Ik heb gevochten tegen witte overheersing en tegen zwarte overheersing. Ik heb het ideaal van een democratische en vrije samenleving met gelijkheid voor allen gekoesterd. Het is een ideaal waarvoor ik leef om te bereiken. Maar zo nodig ben ik bereid ervoort te sterven.”

Kippenvel!