ANBI

Stichting ZAM-net / ZAM Foundation

De Stichting is gevestigd op Tussen de Bogen 66, 1013 BJ Amsterdam.
Telefoon: 020-531 84 97. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het RSIN/fiscaal nummer is: 8187.76.547

IBAN: NL16 INGB 0003 6551 77
SWIFT/BIC: INGBNL2A (for international payments)
Bank Address: ING Bank N.V., P.O. 1800, 1000 BV AMSTERDAM

Make a donation here.

Bestuur

De bestuursleden zijn: Annelies Verdoolaege (voorzitter), Gerard Wieffer (secretaris), Jan Meijer (penningmeester), Babah Tarawally, en Randall Maarmann.

Beleidsplan en verslag van uitgeoefende activiteiten

Doorklik naar het Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen vaste mensen in dienst. Voor projecten worden freelance medewerkers ingehuurd. Honorering is redelijk maar ligt onder de door beroepsorganisaties van journalisten en fotografen opgestelde tarievenschalen. Voor de werkzaamheden van de bestuursleden is een maximale vergoeding van in totaal 2000 euro per jaar beschikbaar. Als projectmiddelen het toestaan wordt aan vrijwilligers een vergoeding betaald die het wettelijk vastgestelde maximum niet overschrijdt.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de oprichtingsakte bij de Kamer van Koophandel.

Financiële verantwoording

Doorklik naar het Financieel Jaarverslag 2017.

Financieel Jaarverslag 2016.